Uddrag af referat fra generalforsamlingen den 8. marts 2018

Holger Haunstrup, Mogens Andersen og Per Lystbæk blev genvalgt til bestyrelsen. Keld Veng blev valgt til suppleant.

TV-pakkerne fortsætter uændret.

Kontingent 2.-4. kvartal 2018 for tilsluttede med medlemskab:
Grundpakke kr. 375,- pr. kvartal. Mellempakke kr. 915,- pr. kvartal. Fuldpakke kr 1485,- pr. kvartal.

Køb af medlemskab uændret kr. 4000,- incl. moms.